Hamar kirkelige fellesråd > Barn og unge
Trosopplæring

Hva er trosopplæring?

Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utvikles nå ...   Les mer...

BABYSANG i Storhamar og Vang

   Les mer...

SMÅBARNSSANG I STORHAMAR KIRKE

Myldremandag i Storhamar kirke Som en del av myldremandag i Storhamar k...   Les mer...

Barnekor i Hamar og Vang

   Les mer...

IVRIG BARNEKLUBB

   Les mer...

Prøveprosjekt: Livingroom - etter skoletid i Storhamar

Hver onsdag kl. 13.30-16.00 er det åpent i Storhamar kirke for barn i 4.-6. tri...   Les mer...

Myldremandag i Storhamar kirke

Hver mandag ettermiddag myldrer det i Storhamar kirke!    Les mer...

Søndagsskole i Hamar menighet

  De fleste søndager er det Sønddagsskole i Storhamar kirke kl. 11-12.     Les mer...

Avlyste aktivitetsdager

Pga myndighetenes restreksjoner for offentlige arrangement er det besluttet å a...   Les mer...

"Historien om Kristi Himmelfart og Pinsen med Ranya & Frida"

Hva skjedde egentlig under Pinsen og Kristi himmelfart? Ranya & Frida prøver å ...   Les mer...