Kirkemusikk


Kirkemusikken forener et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss, og støtter og gir næring til det åndelige livet i menigheten. 

Kirkemøtet vedtok i 2008 en plan for kirkemusikk. Hovedformålet er å styrke og sikre det kirkemusikalske livet i menighetene og kirkens formidling av tradisjonell og ny kirkemusikk.Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i menighetene. Dette er ment å gi menighetene et verktøy til å utarbeide en lokal kirkemusikkplan. Planen vender seg i første rekke til dem som har ansvar for kirkemusikk lokalt, særlig til menighetsråd, fellesråd og tilsatte innen kirkemusikk, frivillige medarbeidere og andre som er opptatt av musikklivet i kirken.


Klikk på lenkene under for mer informajson.