Kontaktinformasjon


Du finner oss her:

Adresse: Holsetgata 2, 2317 HAMAR - se kart
Telefon:
625 63 750
Epost:
post.hamar@kirken.no

Se mer info om våre åpningstider m.m. her

 

 

Kantor

Gudbrand Aasen

62 56 37 79

Send e-post

Domprost Hamar

Kirsten Elisabeth Almås

Send e-post

Saksbehandler

Åsta Austlid

62 56 37 54

Send e-post

Personalleder

Eivind Bjørklund

62 56 37 56

Send e-post

Sokneprest Vang

Irmelin Grimstad Bonden

62 56 37 72

Send e-post

Kirketjener, Hamar domkirke

Janna Brenden

62 56 37 69

Send e-post

Kapellan

Heidi Grønvold Bøe

Send e-post

Kirketjener, Storhamar kirke

Marianne Dahl Sørensen Dimitrova

62 56 37 78

Send e-post

Sokneprest Hamar

Per Erik Stave Engdal

414 21 856

Send e-post

Kantor

Nils Tore Enget

996 38 092

Send e-post

Sekretær

Heidi Engmo

62 56 37 64

Send e-post

Menighetssekretær

Solveig Byberg Flenvold

62 56 37 71

Send e-post

Kirkeverge

Daniel Flugstad

62 56 37 52

Send e-post

Kateket

Ragnfrid Granerud

909 44 731

Send e-post

Arbeidsleder

Per Grytting

916 73 584

Send e-post

Kirketjener, Vang kirke

Torild Henriksen

97125797

Send e-post

Driftsleder

Tommy Johansen

916 73 582

Send e-post

Gravplassarbeider

Bjørn Inge Karlsen

916 73 585

Send e-post

Kirketjener

Tore Kartomten

Send e-post

Konsulent kirkevergen

Terese Knudsen

62 56 37 51

Send e-post

Diakon

Siv Leirvik-Engevik

930 47 243

Send e-post

Menighetsarbeider

Ann-Elin Lium

98854578

Send e-post

Fagarbeider

Tor Ola Olsen

916 73 583

Send e-post

Gravplassarbeider

Trond Refsahl

916 73 586

Send e-post

Barnekorleder

Bente Schipper

408 89 265

Send e-post

kapellan

Marie Margrethe Lie Sperre

62563755

Send e-post

Gravplassarbeider

Egil Søberg

916 73 587

Send e-post

Menighetsarbeider

Frida Vilberg

Send e-post

Domkantor

Trond Våge

62 56 37 77

Send e-post

Korleder

Tone Østli

Send e-post

Kapellan

André Nikolai Øvrebø

62 56 37 55

Send e-post