"BYENS OG FOLKETS INSTRUMENT."


Har du lyst til å bli eier av et andelsbrev i Hamar domkirkes nye orgel?

 

Nå kan du bidra til å realisere nytt orgel til Hamar domkirke!
Du kan velge om du vil kjøpe et ferdig utfylt andelsbrev på kr 1000,
eller du bestemmer beløpet selv. Da blir du eier av et nummerert andelsbrev som bevis på ditt bidrag.

Ønsker du å bestille et slikt andelsbrev - ta kontakt med
orgelinnsamlingskomitéen ved Solveig Seem på telefon/sms: 924 50 458 / epost: sol-see@online.no

eller Hamar og Vang kirkekontor på telefon: 625 63 750 / epost: post.hamar@kirken.no 

 

Tilbake