Hamar kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Forespørsel om vigsel