Hamar kirkelige fellesråd > Hva skjer > Kirkemusikk

Kirkemusikk

Kirkemusikken forener et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss, og støtter og gir næring til det åndelige livet i menigheten. 
Kirkemøtet vedtok i 2008 en plan for kirkemusikk. Hovedformålet er å styrke og sikre det kirkemusikalske livet i menighetene og kirkens formidling av tradisjonell og ny kirkemusikk.Planen er retningsgivende for arbeidet med kirkemusikk i menighetene. Dette er ment å gi menighetene et verktøy til å utarbeide en lokal kirkemusikkplan. Planen vender seg i første rekke til dem som har ansvar for kirkemusikk lokalt, særlig til menighetsråd, fellesråd og tilsatte innen kirkemusikk, frivillige medarbeidere og andre som er opptatt av musikklivet i kirken.               
 
Innholdet i planen er slik: 
 
Kirkemusikk - det teologiske grunnlaget
- Grunnlag i troen på den treenige Gud
- Musikk i kirken
- Bredde og kvalitet
- Kirkemusikk i samisk perspektiv
- Musikk og funksjon
 
Musikalsk virksomhet i menigheten
- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Korvirksomhet
- Hjemmet
- Skole, barnehage og kulturskole
- Institusjon
- Kirken som konsertarena
- Instrument og bemanning
 
Kirkemusikk i praksis - lokalt planarbeid
- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Korvirksomhet
- Samarbeid med hjemmet
- Samarbeid med barnehage, skole og kulturskole
- Institusjoner
- Konserter
- Instrument og bemanning
 
 Kirkemusikkplanen kan lastes ned her

 

Konserter


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort