Hamar kirkelige fellesråd > Hva skjer > Diakoni

Diakonale tilbud

HVA ER DIAKONI?
HVA ER DIAKONI?
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” (Kirkens plan for diakoni) Les mer...
MUSIKK-KAFÉ
MUSIKK-KAFÉ
Aktivitet tilrettelagt for utviklingshemmede Les mer...
FLERE TILBUD INNEN DIAKONI
FLERE TILBUD INNEN DIAKONI
Diakoni - kirkens omsorgstjeneste Les mer...
MEDISINSK YOGA OG MEDITASJON
MEDISINSK YOGA OG MEDITASJON
Velkommen til medisinsk yoga og meditasjon. Les mer...
VIL DU VÆRE MED?
VIL DU VÆRE MED?
Kirken i Hamar og Vang menigheter ønsker å være en kirke for alle. Du med dine erfaringer, ditt liv og ditt engasjement er nettopp den vi trenger for å kunne møte barn, ungdom, voksne og gamle. Les mer...
TRIM OG VAFFELKAFÉ I STORHAMAR KIRKE
TRIM OG VAFFELKAFÉ I STORHAMAR KIRKE
Blir du med på trim og eller vaffelkafé i Storhamar kirke? Les mer...
STRIKKEKAFÉ I STORHAMAR KIRKE
STRIKKEKAFÉ I STORHAMAR KIRKE
Les mer...
TILBUD OM SORGGRUPPER
TILBUD OM SORGGRUPPER
Les mer...
Håpstre
Håpstre
Les mer...