Hamar kirkelige fellesråd > Gravferd

Planlagte seremonier og søk på kirkegården

forvaltning

GRAVFERDSINFORMASJON OPPDATERT

Her kan du lese kort om stell og vedlikehold av gravsteder.

STELL AV GRAV, BESTILLING, PRISER OG INFO 2019

Det er tid for å bestille stell av grav. Ønsker du mer info om stell av grav før du bestiller, se egen brosjyre. Du vil få en bekreftels...

Kirkeeiendom

På denne siden kan du lese mer om kirkeeiendom og gravplasser.

Kirkegårder

Her finner du informasjon om ansvarlig gravferdsmyndighet, kirkegårdsvedtekter og kirkegårder i vårt distrikt.

Krematorium

Krematoriets hovedbygg er oppført i 1938. Tilbygget på nordsiden er fra 1974. Bygningen er av Riksantikvaren klassifisert som verneverdig.