Planlagte seremonier og søk på kirkegården

forvaltning

STELL AV GRAV, BESTILLING, PRISER OG INFO 2017

Det er tid for å bestille stell av grav. Du kan gjøre dette ved å gå inn på vårt bestillingsskjema her . Du vil få en bekreftelse pr. mail fra ...

GRAVFERDSINFORMASJON - NY BROSJYRE

Her kan du lese kort om stell og vedlikehold av gravsteder.

Kirkeeiendom

På denne siden kan du lese mer om kirkeeiendom og gravplasser.

Kirkegårder

Her finner du informasjon om ansvarlig gravferdsmyndighet, kirkegårdsvedtekter og kirkegårder i vårt distrikt.

Krematorium

Krematoriets hovedbygg er oppført i 1938. Tilbygget på nordsiden er fra 1974. Bygningen er av Riksantikvaren klassifisert som verneverdig.