Andakter på institusjoner


Er du glad i å prate og synge?

Vi holder andakter på institusjonene i Hamar og Vang.

Tirsdager er vi på Finsal, Kåtorp og på Prestrudsenteret.

Torsdager er vi i Parkgården.

Vi ønsker å ha med oss noen som er glad i å prate og synge. Noe for deg?

Ta kontakt med Siv Leirvik-Engevik på 930 47 243 /sl285@kirken.no

 

Tilbake