Fastegudstjenester i Hamar domkirke 2024


Fra 14. februar til og med 20.mars markerer vi fastetiden i Hamar domkirke med egne gudstjenester.

Kors med landskap i bakgrunnen

Velkommen til fastegudstjenester i Hamar domkirke. Kirken er ikke oppvarmet.

Fastegudstjeneste onsdag 14. februar kl. 19.00 (Tegning av askekors) 

Fastegudstjeneste onsdag 21. februar kl.19.00: Vandring på korsveien

Fastegudstjeneste onsdag 28. februar kl.19.00:  Forbønnsgudstjeneste 

Fastegudstjeneste onsdag 6. mars kl.19.00: Taizé

Fastegudstjeneste onsdag 13. mars kl.19.00

Fastegudstjeneste onsdag 20. mars kl.19.00     

Tilbake