Gjeldende smittevernregler for samlinger i kirkene


Oppdatert informasjon pr. 18.04.21

 

Fra og med 18.04.21 og inntil videre gjelder følgende for kirkelig virksomhet og for gravferdsforvaltning:

  • Ved frammøte registrerer du deg og får tilvist fast sitteplass av en ansatt.
  • Et arrangement med faste, tilviste plasser, kan ha maksimalt 100 deltakere. Medvirkende kommer i tillegg. Av våre kirker er det kun Vang kirke som er stor nok til at dette er mulig.  
  • Hamar krematorium, Storhamar kirke, Hamar domkirke og Øvre Vang kirke har plass til færre enn 100 deltakere selv om deltakere er i samme husstand eller i samme kohort.
  • Avstandsreglene innendørs er fortsatt 2 meter der det er fellessang 
  • Et arrangement innendørs uten faste, tilviste plasser, har en grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. F.eks. åpen kirke.

 

Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding til våre gudstjenester lengre. For enkelte konserter vil det fortsatt være aktuelt med påmelding eller forhåndssalg av billetter. Følg med her på våre hjemmesider.

For øvrige aktiviteter henviser vi til kalenderen under "Hva skjer" her på hjemmesiden.

Vi står sammen for å minske smittespredningen!

Tilbake