Åpne kirker tross alt


Oppdatert informasjon pr. 10.11.20:

 

Kirkene våre holder gudstjenester uten nattverd og gravferder som planlagt. Vi kan ha 50 stk inne samtidig der lokalet tillater det. Det blir som vanlig registrering og smittevern ved inngangen. 

Dette gjelder morgenmesse i Hamar domkirke tirsdager kl. 08.30, orgelmeditasjon i Hamar domkirke onsdager kl. 12.00, søndagsgudstjenester i alle våre kirker kl. 11.00 og åpen kirke i Hamar domkirke lørdager kl. 11.00 - 15.00.

For øvrige aktiviteter henviser vi til kalenderen her på hjemmesiden.

Vi står sammen for å minske smittespredningen!

 

Tilbake