Hamar menighetsråd


Menighetsrådet består av :


Medlemmer (i alfabetisk rekkefølge):

Alf Bjørge Aschim
Mona Rønning Bergerud

Knut Fangberget

Stein Frøysang

Torstein Tveiten Holten

Elisabeth Strøm Huldal

Åse Ragnhild Rasmussen

Solveig Seem (leder)


Per Erik Stave Engdal (sokneprest)


Varamedlemmer:
Berit G. Nyberg

Kari Irene Nærlie

Frøydis Vold Elkjær

Jan Einar Holsen

Anna Sylvia Kielland Nielsen

Liv Maurud

Hege Strand

 

 

 

Møter, møteinnkallinger og møteprotokoller for Hamar menighetsråd

Tilbake