Pilegrimskveld med biskop Ole Kristian Bonden


Kom til Pilegrimssenteret onsdag 29.  november kl. 19-21.

Bilde av Biskop Ole Kristian Bonden

Biskop Ole Kristian Bonden kommer til oss på årets siste pilegrimskveld, og han har valgt nøkkelordet "frihet" som utgangpunkt. Da er det kanskje et paradoks at han velger å sitere et dikt, som handler om å "holde våre liv fast".

Frihet handler ikke om å være begrenset, fanget eller fastbundet. Men kanskje er det likevel noe der - at det er i fastheten at friheten kan oppstå.

Vi avrunder kvelden med en stemnigsfull pilegrimsgudstjeneste i Hamardomen.

VELKOMMEN!

Tilbake