«Mozart i høymesse»


HAMAR DOMKIRKE SØNDAG 26.NOVEMBER KL.11.00

«Mozart i høymesse»
Ved denne gudstjenesten framføres Mozarts Messe i D-dur, kv 194 som messe musikk.
En solistkvartett fra det norske solistkor med blant annet sopranen Magnhild Korsvik og musikere fra Den norske opera ledet av Hamar-gutten Kjell Tomter medvirker. Mozarts musikk vil da erstatte de faste leddene i liturgien. 
I tillegg vil vi også høre Mozarts udødelige «Ave verum Corpus» som musikk under nattverdutdelingen! 

Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.

Vel møtt!

Tilbake