Høymesse i Hamar domkirke

19.11.2017 kl. 11:00

Sted:

Hamar domkirke

Kirketjener:

Janna Brenden

Klokker:

Organist:

Gudbrand Aasen

Prest:

Mari Stende Zani

Prekentekst:

Joh 6,63-69

Dag i kirkeåret:

24. søndag i treenighetstiden

Nattverd:

Ja

Offer til:

Crux-Hamartiltakene

 

Untitled

Temagudstjeneste Reformasjon 2017: Mennesket er ikke til salgs

Predikant Knut Refdal, gen.sekr Norges kristne råd

Markering "Global Uke"

Hamar frimurerkor deltar