Gravferd


Begravelsen er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der tar vi farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overlater den døde i Gud sine hender.

Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et begravelsesbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).

Gravferdsseremonier gjennomføres i Hamar og Vang på tirsdager, torsdager og fredager.
Faste tidspunkter er kl 10.30 og kl 12.15 for jordbegravelser og bisettelser, mens kl 14.00 er kun for bisettelser (kremasjon).
Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et begravelsesbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).

Lenke til:
Hamar Begravelsesbyrå
Flagstad Begravelsesbyrå
Fonus Begravelsesbyrå 
Stange Begravelsesbyrå


Klikk på lenkene under for mer informajson.