Gjeldende smittevernregler for samlinger i kirkene


Oppdatert informasjon pr. 24.02.21

 

Fra og med 24.02.21 og inntil videre gjelder følgende for kirkelig virksomhet og for gravferdsforvaltning:

  • Ved frammøte registreres du og får tilvist fast sitteplass av en ansatt.
  • Et arrangement med faste, tilviste plasser, kan ha maksimalt 100 deltakere. Medvirkende kommer i tillegg. Av våre kirker er det kun Vang kirke som er stor nok til at dette er mulig.  
  • Hamar krematorium, Storhamar kirke, Hamar domkirke og Øvre Vang kirke har plass til færre enn 100 deltakere selv om deltakere er i samme husstand eller i samme kohort.
  • Avstandsreglene innendørs er fortsatt 2 meter der det er fellessang 
  • Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har en grense på maksimalt 10 personer i tillegg til medvirkende. F.eks. åpen kirke.

For øvrige aktiviteter henviser vi til kalenderen her på hjemmesiden.

Vi står sammen for å minske smittespredningen!

Tilbake