Messias - konsert med Hamar domkor


Hamar domkirke søndag 5. desember kl. 18.00 

 


Hamar domkor i samarbeid med Nivalis Barokk har gleden av å ENDELIG få lov til å sette opp Händels Messias. Dette vil bli en en storslagen begivenhet.
Lenke til arrangement og billettsalg vil komme innen kort tid. I mellomtiden kan du lese noen interessante fakta om Messias (som du kanskje ikke visste fra før) skrevet av domkorets egen Bjørn Sverre Kristensen:
___________________________________________________________________________
Georg Friedrich Händel, den tyske komponisten født i 1685 som senere gjorde engelskmann av seg, skapte verket Messias på sensommeren 1741. Da så Händels fremtid som komponist temmelig dyster ut. Operaforetaket som han hadde holdt gående i London i nærmere to tiår, tapte seg etter hvert i popularitet, og regnskapet begynte å vise røde tall. For å bøte på dette vendte Händel seg til oratorie-formen. Dette er en sjanger i nært slektskap med opera. Det inneholder alle operaens musikalske ingredienser som overtyre, resitativ, arier og korsatser, men uten bruk av kostymer og kulisser. Dette representerte en enorm innsparing av utgifter, og i tillegg kunne et oratorium framføres over alt der det var et podium; man trengte med andre ord ikke å leie et helt operahus for å få det realisert. Men Händel var ingen stor kirkemusiker, og hadde fram til da gjort noen få oratorier med bibelsk innhold, og de fleste av dem, som Israel i Egypt fra 1739, hadde vist seg å være fiaskoer. Så selv om Händel var en av britenes favorittkomponister, var oratorieformen ingen garanti for suksess.
Messias har ingen konkret handling, men er basert på passasjer hentet fra den engelske bibelutgaven. Han som satte tekstene sammen het Charles Jennings. Han var en engelsk adelsmann, musiker og poet, og hadde samarbeidet med Händel på tidligere oratorie-prosjekter. Han sendte teksten over til Händel i juli 1741, og Händel gikk straks til arbeidet. Men å portrettere Jesu liv i form av et oratorium, og attpåtil med tekster om Mesterens liv og lære hentet direkte fra Bibelen, falt mange geistlige tungt for brystet. At passasjer fra Skriften skulle framføres av noen så tvilsomme som operasangere og således bli redusert til folkelig forlystelse det ble i høyeste grad ansett som blasfemi! Men Jennings leverte et tekst-grunnlag med en sterk dramatisk utvikling som gav oratoriet et like sterkt preg, så det er nok Jennings fortjeneste at hele verket også ble så gjennomarbeidet som det til slutt ble.
Händel brukte kun 24 dager på å komponere Messias, en utrolig prestasjon tatt i betraktning at hele verket i sine tre deler tar innpå to og en halv time å framføre! Men dette var typisk Händel. Han hadde ry på seg for å være en raskt-arbeidende komponist der musikken fløt lett fra hans penn. Mannen var i tillegg en notorisk latsabb som kunne tilbringe lange tider i uvirksomhet, for så å bryte ut i enorme skapende perioder og levere substansielle verker på rekordtid. Et av de mest kjente statuene av Händel viser derfor mannen i avslappet positur, i slåbrok, med nattlua på hodet, i sokkelesten, med den ene foten oppå tøffelen mens han med et fjernt blikk klimprer på en lyre. Mange Händel-entusiaster fremholder at det var guddommelig inspirasjon som utløste denne voldsomme komponeringsraptusen med navnet Messias, men sannheten er vel den at kreditorene til Händel på denne tiden var særdeles utålmodige for å få innløst sine fordringer...
Verket Messias ble en enorm suksess da det ble urfremført i Dublin 13. april 1742, mens det året etter i London fikk en heller laber mottakelse der Händel måtte avlyse tre av de seks planlagte oppføringene. Etter en rask revisjon i 1745 ble det ikke fremført igjen før på Covent Garden i 1749, men nå med betydelig suksess.
Verket er spektakulært! Vi hører tydelig gjennom musikken at Händel er en dreven operakomponist. Verket eier således en enorm spennvidde i portretteringen av de menneskelige følelsene og stemninger og tolkningene av de utvalgte bibelstedene, alt fra den overjordisk vakre sopranarien And He shall feed His flock til det monumentale Hallelujakoret via korsatsen As we like sheep, der korstemmene som sauer virrer tilsynelatende formålsløst omkring på partituret.
Verket har vært en inspirasjonskilde for senere komponister som Mozart, Beethoven og Haydn. Særlig bør Haydns oratorium Skapelsen fra 1798 nevnes som en direkte foranledning etter at Haydn stiftet bekjentskap med både partituret og framføringer av Messias da han oppholdt seg i London.
Ikke overraskende er det at verket har holdt seg på konsertrepertoaret i nærmere 280 år og fremdeles taler inderlig og kraftfullt til stadig nye generasjoner av jordens befolkning!

Billetter kan kjøpes her fra 13.november:
https://www.ticketmaster.no/search?keyword=Hamar%20Domkirke

Tilbake