Hamar kirkelige fellesråd > Kirker > Hamar menighet
Hamar domkirke menighet

ÅRSMØTE I HAMAR MENIGHET ER UTSATT

Hamar menighets årsmøte som var planlagt avholdt onsdag 1. april 2020 kl. 17.30...   Les mer...

Jakobmesse - en messe for mennesker i bevegelse

   Les mer...

UTSATT - KÅSERIKONSERT I HAMAR DOMKIRKE

   Les mer...

AVLYST - Johnny Cash konsert med Rolf Elvenes

   Les mer...

AVLYST - Fastegudstjenester i Hamar domkirke

   Les mer...

AVLYST - Messias (G. F. Händel) med Hamar domkor

   Les mer...

Søndagsskole i Hamar menighet

  De fleste søndager er det Sønddagsskole i Storhamar kirke kl. 11-12.     Les mer...

VIPPS - hva det går!

Har du glemt lommeboken når du er i kirka? Ikke noe problem.    Les mer...

MEDISINSK YOGA OG MEDITASJON

Velkommen til medisinsk yoga og meditasjon.    Les mer...

Bach: Die Kunst der Fuge

Hamar domkirke 25.01.2020 kl.17.00    Les mer...

Julekonsert med Hamar domkor og kirkens barnekor

   Les mer...

Lørdagsmusikk i Domkirken

   Les mer...

Møter i Hamar menighetsråd
En feil har oppstått. Feil: Møter i Hamar menighetsråd er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Møtebøker
 Tittel 
Menighetsrådet
NYE DATOER FOR KONFIRMASJON 2020
Digital fasteaksjon til Kirkens nødhjelp og DU kan bidra

Konfirmantene i Hamar og Vang skulle 31. mars gått dør til dør for fasteaksjonen. Aksjonen blir nå digital. 

Les mer...

VI ER HER FOR DEG

LES NY UTGAVE AV KIRKEBLADET HER!
VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE KIRKELIG AKTIVITET I HAMAR OG VANG

Med bakgrunn i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og lokale myndigheter er det besluttet å avlyse alle gudstjenester og ordinær aktivitet i kirkene.

Les mer...

ÅRSMØTE I VANG MENIGHET ER UTSATT

Vang menighets årsmøte som var planlagt avholdt 24. mars kl. 18.30 i kirkestua i Vang, blir nå utsatt på ubestemt tid. Vi informerer om ny dato for årsmøte når situasjonen tilsier det.

ÅRSMØTE I HAMAR MENIGHET ER UTSATT

Hamar menighets årsmøte som var planlagt avholdt onsdag 1. april 2020 kl. 17.30 på kirkekontoret, blir utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato når situasjonen tilsier det.

UTSATT TÅRNAGENTHELG i HAMAR OG VANG
Jakobmesse - en messe for mennesker i bevegelse
UTSATT - KÅSERIKONSERT I HAMAR DOMKIRKE
AVLYST - Johnny Cash konsert med Rolf Elvenes
slider - åpen dåpsdag