Hamar kirkelige fellesråd > Kirker > Hamar menighet
Hamar domkirke menighet

Åpen kirke og Sommerkonserter i Hamar domkirke!

   Les mer...

HÅPSTURNÉ - KVELDSMØTE I HAMARDOMEN 7. JULI KL. 19.30

   Les mer...

TO-KAFFEN i HAMAR DOMKIRKE

   Les mer...

Tusen takk for støtten!

   Les mer...

Håpstre

   Les mer...

KVELDSANDAKTER I DEN STILLE UKE

Du er velkommen til å følge våre kveldsandakter hver kveld kl. 18.00 fra pa...   Les mer...

DRIVE-IN GUDSTJENESTE SKJÆRTORSDAG kl. 11 VED VANG KIRKE

   Les mer...

LANGFREDAG I VANG KIRKE

Bli med på pasjonsgudstjeneste fra Vang kirke på langfredag! (lenke t...   Les mer...

2. PÅSKEDAG I HAMAR DOMKIRKE

Velkommen til 2. påskedagsgudstjeneste mandag 13. april kl. 11.00. (Le...   Les mer...

ÅRSMØTE I HAMAR MENIGHET ER UTSATT

Hamar menighets årsmøte som var planlagt avholdt onsdag 1. april 2020 kl. 17.30...   Les mer...

Jakobmesse - en messe for mennesker i bevegelse

   Les mer...

UTSATT - KÅSERIKONSERT I HAMAR DOMKIRKE

   Les mer...

Møter i Hamar menighetsråd
En feil har oppstått. Feil: Møter i Hamar menighetsråd er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Møtebøker
 Tittel 
Menighetsrådet
Åpen kirke og Sommerkonserter i Hamar domkirke!
HÅPSTURNÉ - KVELDSMØTE I HAMARDOMEN 7. JULI KL. 19.30

Sommer i kirkene / Summer activities

Velkommen til kirkene i Hamar og Vang.
 

Les mer...

VEL MØTT TIL KIRKENE VÅRE!
SOMMERÅPENT KIRKEKONTOR

FESTIVALGUDSTJENESTE - LIVE FLAGSTAD 125!
AVSKJEDSGUDSTJENESTE FOR DOMPROST LEIF JØRN HVIDSTEN
VI TAR I MOT DÅP - OGSÅ I DISSE KORONATIDER

Snakk gjerne med oss om dåp.

Les mer...

"Historien om Kristi Himmelfart og Pinsen med Ranya & Frida"

Hva skjedde egentlig under Pinsen og Kristi himmelfart? Ranya & Frida prøver å finne noen svar.

Les mer...

Avlyste aktivitetsdager

Pga myndighetenes restreksjoner for offentlige arrangement er det besluttet å avlyse årets aktivitetsdager. Størrelsen og opplegget på arrangementet, med barn fra forskjellige årstrinn og skoler, gjør at det ikke kan arrangeres.

Les mer...

ORGELMEDITASJON FRA HAMAR DOMKIRKE
NYESTE KIRKEBLAD - SE HER!