Hamar kirkelige fellesråd > Gravferd > Kirkegårder

Ansvarlig gravferdsmyndighet

Hamar kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen. Fellesrådets oppgave er bl.a. å sørge for at kirkegårder, gravlunder og krematorium forvaltes og driftes på en verdig måte ut fra bestemmelsene i Gravferdsloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen - uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Her kan du lese i Gravferdsloven.

Kirkegårder i Hamar og Vang

Hamar kirkegård
Kirkegården ble etablert i 1822. Les kirkegårdens historie her.
Adresse: Arvesens vei 1, 2317 Hamar

Hol gravlund
Gravlunden ble tatt i bruk i 1983.
Adresse: Holsvegen, 2317 Hamar 

Kirkegårdsvedtekter

Last ned kirkegårdsvedtekter her (pdf-format)

Klikk her for å søke på gravsted samt se kommende seremonier i Hamar og Vang.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort