Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
VIELSE / BRYLLUP

VIELSE / BRYLLUP

 

 

 

Bryllup er en fest for kjærligheten!

To menneske lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Det handlar om dere to, men dere to står ikke alene. Løftene blir givne med vitne til stede og med Guds velsignelse.

 

Hvordan booker vi vielse?

Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere ønsker å gifte dere i en av våre kirker. Telefon: 62 56 37 50 / e-post: post.hamar@kirken.no

Når det gjelder bestilling av Hamardomen, ta kontakt med Hedmarksmuséet på telefon 62 54 27 00 / e-post: domkirkeodden@annomuseum.no


Påmelding til vielse via nettet:
Klikk her for vielseregistrering via våre hjemmesider.

Her må dere ha avtalt en dato med oss, før dere går inn og registrerer vielsen.

 

Ekteskapsinngåelsen

Et ekteskap blir inngått når et par i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet. En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. Men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

 

Praktiske opplysninger om vigsel

Hvor henvender vi oss når vi vil gifte oss i Den norske kirke?
Henvend dere til det lokale kirkekontoret/menighetskontoret der dere bor.
Der vil dere få de papirene dere trenger. Dere kan også skrive ut nødvendige skjemaer fra www.kirken.no
 
Hvordan får vi grønt lys for at vi kan gifte oss med hverandre?
Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og
andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene.
”Prøvingsattest/Melding om vigsel” utstedes fra Folkeregisteret. Den skal være kirkekontoret i hende i god tid før vigselsdato.
For at den skal komme direkte til kirkekontoret må det krysses av i egenerkæringen for at prøvingsattest skal sendes vigsler.

Kan vi gifte oss i den kirken vi vil?
Hvis dere vil gifte dere i en annen kirke enn kirken på hjemstedet, tar dere kontakt med kirkekontoret/menighetskontoret der dere vil gifte dere.
Adgangen kan være begrenset hvis det er en populær kirke å gifte seg i. Dere må som regel også betale en avgift hvis dere velger vigsel i en annen kirke enn i menigheten dere geografisk tilhører.

I Den norske kirke kan dere bare gifte dere i en kirke eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.
Hvis dere vil gifte dere i en sjømannskirke i utlandet, tar dere kontakt på e-post med den aktuelle sjømannskirken via nettstedet www.sjomannskirken.no, eller
sender et e-brev til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet: adm@sifh.no, telefon 55 55 22 55.
 

Muligheter for egen deltakelse

Brudeparet og brudefølget har mulighet for å delta ved flere liturgiske ledd i vigselshandlingen:
 
Prosesjonen
Skal brudeparet gå inn sammen eller skal bruden gå inn sammen med en representant for familien? Skal det være med brudepiker og brudesvenner?
Dersom det er ønskelig, kan brudeparet, én eller begge, forloverne, representant(er) for familiene, liturg (prest) gå inn i kirken i prosesjon.
 
Skriftlesninger
Det kan velges mellom flere foreslåtte bibeltekster, eller fritt fra andre bibeltekster som passer. Er det et tema som betyr noe spesielt for brudeparet? Bibeltekstene
kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. Skal bror eller søster av brudeparet lese? Mor og/eller far? Forloverne? Venner? Andre i familien? Eller vil brudeparet
helst at presten skal lese?
Eksempler på tekster som kan velges: Salmenes bok 23; Salomos høysang 8,6-7a; Matteus 6,25-34; Joh 15,9-12[-17]; 1. Korinterbrev 13; Kolosserbrevet 3,12b-14.
 
Hva hvis en av oss er medlem i et annet trossamfunn eller tilhører en annen religion?
At en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke, vil normalt være tilstrekkelig for at vigsel kan skje i kirken.
Kirkelig vigsel kan ikke kreves dersom ingen av brudefolkene tilhører Den norske kirke. Ved vigsel i Den norske kirke må en følge liturgien og ordningene for vigsel
i Den norske kirke.
 
Vigselsordningen
Vigselsordningen som brukes i Den norske kirke, åpner for at brudeparet selv kan være med på utformingen av seremonien.
Ordingen gir rom for at noen fra bryllupsfølget kan medvirke ved noen av de liturgiske leddene. En kan legge inn i handlingen musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med tenning av lys. Blant de kulturelle innslagene kan det også åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn.
Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest, og det musikalske stoffet av kantor/organist.

Hvis den ene part tilhører et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke, kan det etter godkjenning av biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn. Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal de tilpasses vigselshandlingens gudstjenestlige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort