Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
DÅP

DÅP

 

 

 

 

Dåp er en feiring av livet

Alle som ønsker å døpe barnet sitt er velkommen i kirken. For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner, å skape en dag for familien og å ha et punkt i livet som nettopp handler om dét: Livet. For enten man er troende eller ikke, er livet noe forunderlig. En gave.
Noe man kanskje ikke kan sette ord på. Om man tviler eller ikke: Alle er velkommen til dåp.

Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge. Det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.
Barnet bæres frem, nevnes med navn og er dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nettverk rundt barnet. Faddere påtar seg ansvar for å følge det opp og lære det om den kristne tro. Menigheten tar imot et nytt medlem. Og samtidig blir barnet også en del av Den norske kirke.

 

Påmelding til dåp via nettet:
Klikk her for dåpspåmelding via våre hjemmesider.

For mer praktisk informasjon om dåp, vær velkommen til å ta kontakt med oss på kirkekontoret.
Tel: 625 63 750 / epost: post.hamar@kirken.no

 

Se også:
Den norske kirkes hjemmeside: www.kirken.no

Her finnes spørsmål og svar om dåp: https://kirken.no/nb-NO/daap/sporsmal-og-svar-om-dap/

Praktiske forberedelser: https://kirken.no/nb-NO/daap/praktiske-forberedelser/

Om å være fadder: https://kirken.no/nb-NO/daap/a-vare-fadder/


Del denne artikkel på e-post