Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
DÅP

DÅP

OBS: Vi ber dere som ønsker å melde på deres barn til dåp, å ta kontakt med oss på telefon for å avtale tidspunkt, i stedet for å benytte elektronisk påmelding. Dette er en midlertidig ordning som vi har nå i korona-tiden. Se egen artikkel her på hjemmesiden for mer info.

Dåp er en feiring av livet

Alle som ønsker å døpe barnet sitt eller la seg døpes som voksen er velkommen i kirken. For mange handler dåpen om tradisjoner, gode minner, å skape en dag for familien og å ha et punkt i livet som nettopp handler om dét: Livet. For enten man er troende eller ikke, er livet noe forunderlig. En gave.
Noe man kanskje ikke kan sette ord på. Om man tviler eller ikke: Alle er velkommen til dåp.

Vi har lang tradisjon for å døpe barn og voksne i Norge. Det gjør dåpen til en høytidelig begivenhet.
Den som ska døpes bæres frem, nevnes med navn og er dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nettverk rundt den som døpes. Faddere påtar seg ansvar for å følge det opp og lære det om den kristne tro. Menigheten tar imot et nytt medlem. Og samtidig blir den døpte også en del av Den norske kirke.
 

Egne dåpsgudstjenester

Det vanligste er å ha dåp i høymessen på søndager men det er også mulig å ha dåp noen andre dager i året. Søk i kalenderen i dåpspåmeldingen, der kan du se hvilke datoer som er valgbare. Dåpsgudstjeneste på lørdager er om ettermiddagen. 
Lørdagsdåp i Hamar domkirke: lørdag 07. mars kl. 13.30
Åpen dåpsdag i Vang kirke:  lørdag 25. april kl. 13.00
Kristi Himmelfartsdag i Hamardomen: torsdag 21. mai kl. 13.00 (Evt. kl. 14.30 dersom det blir mange påmeldinger)
2. Pinsedag i Hamardomen mandag 1. juni kl. 13.00 (Evt. kl. 14.30 dersom det blir mange påmeldinger)
2. Pinsedag i Mammuthus mandag 1. juni kl. 11.00
 

Påmelding til dåp via nettet:

Klikk her for dåpspåmelding via våre hjemmesider.

For mer praktisk informasjon om dåp, vær velkommen til å ta kontakt med oss på kirkekontoret.
Tel: 625 63 750 / epost: post.hamar@kirken.no

 

Ler mer om Dåp:

Her finnes spørsmål og svar om dåp: https://kirken.no/nb-NO/daap/sporsmal-og-svar-om-dap/

Praktiske forberedelser: https://kirken.no/nb-NO/daap/praktiske-forberedelser/

Om å være fadder: https://kirken.no/nb-NO/daap/a-vare-fadder/

Den norske kirkes hjemmeside: www.kirken.no


Del denne artikkel på e-post