DÅP

DÅP

Er det tid for å tenke på dåp? Se her.

Ta kontakt med oss på kirkekontoret!

Avtale om dåp

For å gjøre avtale om dåp, ber vi om at dere tar kontakt med kirkekontoret enten pr. telefon eller e-post.
Vi gjør oppmerksom på at dere ikke kan melde på til dåp via hjemmesidene våre uten å ha vært i kontakt med oss først.
Ha gjerne barnets fødselsnummer klart og et telefonnummer dere kan nås på. Det kan også være lurt å ha sett seg ut
noen alternative søndager på forhånd, og tenkt igjennom hvilken kirke man vil ha dåpen i. 

Oversikt over dåpsdatoer 1. halvår 2018 i våre kirker.

 

Påmelding til dåp via nettet:
Klikk her for dåpspåmelding via våre hjemmesider.

Valg av faddere
Den som døpes skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. En fadder er en som på en spesiell måte er valgt ut til å følge den døpte på veien gjennom livet. Som faddere kan bare velges medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. 

Hvis dere har spørsmål rundt valg av faddere, ta kontakt med kirkekontoret.

For mer praktisk informasjon om dåp, klikk på menighet nedenfor.

Hvorfor praktiserer kirken dåp?
Den viktigste grunnen er at Jesus gav sine disipler befaling om å gjøre det: “Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” (Matteus 28,18-20). Dåpen er sammen med nattverden et sakrament i Den norske kirke: et synlig tegn på Guds usynlige nåde.


Hva innebærer dåp?
Dåpen er Guds gave. Det er Gud som handler i dåpen. Da Peter forkynte evangeliet for folket i Jerusalem, formante han dem: “Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave” (Apostlenes gjerninger 2,38).

Dåpen har en lang og god tradisjon i vårt land - sannsynligvis i din familie også. Det er ikke noe vi har kommet på i vår tid. Jesus, som kom til vår jord for 2000 år siden, inviterer til dåp. Noe av det siste Jesus sa til disiplene sine var:

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkesalg til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Matteus 28,18-20

Dåpen – veien inn i kirka
Det skjer et under i kirken
større enn verden vet. 

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet. 

(Fra salmen ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue)

 

 

I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. 
I Hamar og Vang døpes hvert år omkring 220 barn, unge og voksne.
Den som døpes blir automatisk medlem av Den norske kirke. Samtidig blir man en del av et større fellesskap med alle døpte - den verdensvide kirken. 

 

I dåpen får vi Den Hellige Ånd og blir Guds barn


Del denne artikkel på e-post