DÅP

DÅP

 

 

 

 

Oversikt over dåpsdatoer 2. halvår 2019 i våre kirker:

Hamar domkirke søndager kl. 11.00:
19.05., 26.05., 02.06., 16.06., 30.06.,07.07, 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06,10., 20.10., 10.11., 17.11.,  24.11., 01.12., 08.12., 15.12., 22.12., 26.12., 29.12., 05.01.20.

Storhamar kirke søndager kl. 11.00:
19.05., 26.05., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09., 29.09., 02.10., 06.10., 20.10., 27.10., 10.11., 17.11., 01.12., 08.12., 15.12., 22.12.

Hamardomen, Domkirkeodden

Søndag 22.09. kl. 13.00/14.30

Vang kirke søndager kl. 11.00:
09.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 25.08., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 29.12.

Øvre Vang kirke søndager kl. 11.00:
23.06., 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 15.09., 29.09., 13.10., 03.11., 17.11., 01.12., 26.12.

 
Med forbehold om endringer!
 

Påmelding til dåp via nettet:
Klikk her for dåpspåmelding via våre hjemmesider.

Du kan også ta kontakt med kirkekontoret for påmelding eller andre spørsmål rundt dåp.

Ønsker du å ha dåp i Hamar kommune selv om du ikke bor her, ber vi om at du fyller ut skjema for dåpspåmelding.
I tillegg må du kontakte kirkekontoret der du bor for å avtale tid for dåpssamtale og informere om tid og sted for dåpen.

OBS: Fra og med 01.10.18, vil vi be om å få tilsendt kopi av fødselsattest for dåpsbarnet. Den kan scannes og sendes som vedlegg til en e-post.

Selv om du bor i Hamar kommune kan det være aktuelt å ha dåp et annet sted. Ta kontakt med oss slik at vi kan gjøre avtale om tid for dåpssamtale.
Vi innhenter nødvendige opplysninger som vi sender til kirkekontoret for den kirken hvor du ønsker å ha dåpen. Fadderhilsner sendes også ut fra "hjemmemenigheten".

Valg av faddere
Den som døpes skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. En fadder er en som på en spesiell måte er valgt ut til å følge den døpte på veien gjennom livet. Som faddere kan bare velges medlemmer av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. 

Hvis dere har spørsmål rundt valg av faddere eller andre ting rundt dåp, vær velkommen til å ta kontakt med kirkekontoret.

For mer praktisk informasjon om dåp, klikk på menighet nedenfor.

Hvorfor praktiserer kirken dåp?
Den viktigste grunnen er at Jesus gav sine disipler befaling om å gjøre det: “Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” (Matteus 28,18-20). Dåpen er sammen med nattverden et sakrament i Den norske kirke: et synlig tegn på Guds usynlige nåde.


Hva innebærer dåp?
Dåpen er Guds gave. Det er Gud som handler i dåpen. Da Peter forkynte evangeliet for folket i Jerusalem, formante han dem: “Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave” (Apostlenes gjerninger 2,38).

Dåpen har en lang og god tradisjon i vårt land - sannsynligvis i din familie også. Det er ikke noe vi har kommet på i vår tid. Jesus, som kom til vår jord for 2000 år siden, inviterer til dåp. Noe av det siste Jesus sa til disiplene sine var:

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkesalg til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."
Matteus 28,18-20

Dåpen – veien inn i kirka
Det skjer et under i kirken
større enn verden vet. 

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet. 

(Fra salmen ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue)

 

 

I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. 
I Hamar og Vang døpes hvert år omkring 220 barn, unge og voksne.
Den som døpes blir automatisk medlem av Den norske kirke. Samtidig blir man en del av et større fellesskap med alle døpte - den verdensvide kirken. 

 

I dåpen får vi Den Hellige Ånd og blir Guds barn


Del denne artikkel på e-post