Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
INNSETTELSE AV NY DOMPROST I HAMAR 30. AUGUST

INNSETTELSE AV NY DOMPROST I HAMAR 30. AUGUST

Kirsten Almås (61) blir ny domprost i Hamar. Almås er i dag prost i Hadeland og Land prosti. Domprosten er også stedfortreder for biskopen i Hamar.

Søndag 30. august kl. 18.00 blir det innsettelsesgudstjeneste for ny domprost - Kirsten Almås - i Hamar domkirke.

Bispedømmerådet tilsatte i sitt møte 16. april 2020 Kirsten Almås (61) som ny domprost i Hamar. Hun etterfølger Leif Jørn Hvidsten som går av med pensjon.

- Det var en god beskjed å få, sier Kirsten Almås. Hun har vært prost i Hamar bispedømme siden 2016, og hadde da hatt tretten år som prost i Nidaros. Nå er det domprost-embetet i Hamar som venter.

Kirsten Almås ble ordinert som prest i 1989. I tillegg til arbeidshverdagen har hun engasjert seg i frivillig arbeid for kirken der hun særlig opptatt av kunst og likestilling. Hun leder kirkerådets utvalg for kjønn og likestilling, og er leder for Nordisk Ekumenisk kvinnokomité. Når det gjelder kirkekunst, var Almås med i faggruppen som utarbeidet nytt regelverk for stolaer og kirketekstiler, og ledet også fagrådet for kirkekunst i Nidaros.

- Jeg tenker at jeg har en bredde i min bakgrunn som kan være et godt bidrag inn i det arbeidet ledelsen av Hamar bispedømmet gjør, sier Almås.

Hun mener det viktige nå i denne tiden, og også i mer normale tider, er at domprosten skal bistå med og legge til rette for at vi som kirke kan være til stede for folk der folk lever nå, og vi skal være til stede der mennesker trenger oss.

Vi skal hjelpe til med å være medmennesker for hverandre. Vi skal synge håpets sanger sammen og for hverandre. Fordi vi tror på en Gud som stadig skaper liv på nytt. (Kirsten Almås)

Nå er det Hamar som venter, en by hun kjenner godt fra tidligere. - Jeg ser frem til å bli kjent med byen Hamar, og menneskene som bor i området.  

Det er de tre kommunene Hamar, Løten og Stange som utgjør Hamar domprosti. En del av stillingen til domprosten er også å være stedfortreder for biskopen under ferier og fravær. – Det er trygt å vite at vi har en god og tydelig biskop som leder, og min oppgave er å støtte henne i hennes arbeid, sier Almås.

Kirsten Almås ser for seg å kunne starte i jobben fra 15. september.

- Nå gleder jeg meg aller mest til å møte staben og arbeide sammen med dem, avslutter den nye domprosten.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort