Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
ÅPEN DÅPSDAG I VANG KIRKE

ÅPEN DÅPSDAG I VANG KIRKE

Uansett alder. Like stort - litt enklere!

Er du en av dem som gjerne skulle blitt døpt eller har ønsket at barna dine skulle døpes, men så ble det ikke sånn?

LØRDAG 25. APRIL 2020 fra kl. 13.00 kan udøpte i alle aldre komme innom Vang kirke og bli døpt - der og da.

Skulle du ønske du var døpt?
For den som ikke ble døpt som barn, kan veien til døpefonten virke lang. Vang menighet vil gjøre det enklere å bli døpt, enten du er ung eller gammel. På denne åpne dåpsdagen i Vang kirke blir det dåp på drop-in måten. Det betyr at man kan komme som man er, uten avtale. Og om du ikke har faddere, stiller menigheten med noen som kan være fadder for deg. Du kan komme alene, eller sammen ned noen.

Hva er dåp?
Dåp er å høre til i kirken. Med tre håndfuller vann - til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn - blir man døpt. Dåpen handler om troen på den uforgjengelige og evige Gud, som bærer i liv og død. Dåpsritualet sier at dåpen er en nådens kilde, en hellig handling som knytter den døpte til Kristus og til kjærligheten som er sterke enn døden. Man blir medlem av Den norske kirke og del av den verdensvide kirke.

Hvem, hva, hvordan?
Kirkens ansatte vil ta imot alle som ønsker å bli døpt denne dagen. Man møter opp i Kirkestua ved Vang kirke hvor man blir registrert og evt. får en kopp kaffe mens man venter på tur. Deretter blir det en kort samtale med presten som skal døpe, før dåpsseremonien inne i kirken. Dåpen vil skje enten sammen med andre eller hver for seg. Etter dåpen serverer vi kaffe og kake i Kirkestua.

Dåp av barn må skje etter samtykke fra begge foreldre. For å velge dåp på egne vegne må man være 15 år. Du  må ikke være bosatt i Vang sokn. Ta med fødselsattest eller gyldig legitimasjon.

Pynt deg hvis du vil. Ta med en dåpskjole hvis du har. Eller du kan komme som du er.

Ønsker du mer info? Ta kontakt med oss på telefon 625 63 750 / 625 63 771 eller på e-post: post.hamar@kirken.no


 

 


Del denne artikkel på e-post