Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
AVLYST - Fastegudstjenester i Hamar domkirke

AVLYST - Fastegudstjenester i Hamar domkirke

Velkommen til Fastegudstjenester i Hamar domkirke!

Å oppdage kjærligheten

Fastetiden – de førti dagene som leder frem til påskefeiringen – er noe de fleste av oss kjenner til. Om du går til gudstjeneste disse dagene, vil du merke at noe er annerledes. Litt enklere, litt mer stille. Vi synger ikke halleluja. Men hvorfor? Faste betyr å avstå fra noe – kanskje mat, men de færreste har dette som en praksis i hverdagen. Det er heller ikke det viktigste. Å legge bort noe, er bare viktig i den grad det kan skape rom for noe som er bedre.

Lengter du etter litt stillhet, litt fri fra støyen fra sosiale medier, TV og andre inn-kanaler? Det kan være litt skummelt. Hva dukker opp i denne stillheten? Tenk hvor fint det er når du kan legge bort alt annet og egne deg til en god bok! Eller noe annet som du er spesielt glad i. Du må rydde tid til det, skyve unna noen av de andre tidstyvene. Fasten er en tid for oppmerksomhet mer enn avholdenhet.

Onsdagskveldene i domkirken i fastetiden vil skape et sånt rom. Uttrykket er forskjellig: Jakobmesse, sanger fra Taizé, vandring på korsveien, håpsgudstjeneste. Tenk om oppmerksomheten kan gi oss gode oppdagelser og gjenoppdagelser: Du er ikke alene, du er en del av et fellesskap. Med andre mennesker, med Gud. I dette felleskapet kan kjærligheten vokse – kjærligheten til Gud, til alt som lever, til deg selv.


Del denne artikkel på e-post