Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
INNSETTELSE AV NY KAPELLAN I HAMAR - ANDRÉ ØVREBØ

INNSETTELSE AV NY KAPELLAN I HAMAR - ANDRÉ ØVREBØ

Søndag 16. juni skal André Øvrebø - ny kapellan i Hamar - innsettes i gudstjenesten i Hamar domkirke. Vi ser fram til å få André med oss i staben.

Han kommer fra prestestilling i Ytre Nord-Møre prosti. Les mer om André i vårt siste nummer av Kirkebladet.

Denne søndagen er det ikke gudstjeneste i Storhamar kirke siden det er innsettelse i Hamar domkirke. Medvirkende i gudstjenesten er domprost Hvidsten, sokneprest Engdal, kapellan Bjørndal og organist Elliott.

Alle er hjertelig velkomne til kirkekaffe på Ynglingen etter gudstjenesten.


Del denne artikkel på e-post