Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
BISPEVISITAS I HAMAR OG VANG 11. - 14. + 17. MARS 2019

BISPEVISITAS I HAMAR OG VANG 11. - 14. + 17. MARS 2019

Biskop Solveig Fiske kommer på visitas til Hamar sokn og Vang sokn 11. - 14. mars. Selv om Hamar er bispesete, og biskopen bor i Hamar, kjenner hun nok ikke til alt som foregår i lokalkirken her. Bispedømmet omfatter hele Innlandet, og har hatt Innlandet som en enhet helt tilbake til 1864.

Her kan du lese programmet for bispevisitasen.

De fleste programpostene er for spesielt inviterte, men følgende arrangementer er åpne for alle:

Mandag 11. mars kl. 07.30 - Øvre Vang kirke: Frokost med biskopen og kl. 08.00 påfølgende morgengudstjeneste

Tirsdag 12. mars kl. 08.30 - Hamar domkirke: Morgenbønn

Onsdag 13. mars kl. 19.00 - 21.00 - Kommunestyresalen i Hamar rådhus: Debattkveld om "kirken i samfunnet".

Torsdag 14. mars kl. 19.00 - 20.30 - Vang kirke: Kulturkveld med bl.a. Vang sangforening, folkesanger Margrete Nordmoen, Hamar gospelkor, kirkens barnekor, danser Hanna Skaara og Nora Aschim

Visitasen oppsummeres og avsluttes med en visitasgudstjeneste halvannen uke senere:

Søndag 24. mars kl. 11.00 - Hamar domkirke: Visitasgudstjeneste. Biskopen preker og Hamar domkor medvirker. Under kirkekaffen etter gudstjenesten overleverer hun sine utfordringer til det videre arbeidet i soknene.

I siste utgave av Kirkebladet kan du lese en bredere omtale av bispevisitasen. Noen av arrangementene blir også lagt ut på facebooksidene "Kirken i Hamar og "Vang menighet"

Vel møtt!


Del denne artikkel på e-post