Johannespasjonen (J. S. Bach) Hamar domkirke 18.mars kl.18

Johannespasjonen (J. S. Bach) Hamar domkirke 18.mars kl.18

Johannespasjonen med Hamar domkor

Hamar domkor framfører Johannespasjonen i Hamar domkirke søndag 18. mars kl 18.00. Koret samarbeider denne gangen med et orkester med musikere fra Den norske opera og Freiburg Barock, og med solistene Kristine Våge (sopran), Anne-Carolyn Schlüter (alt), Rolf Sostmann (tenor/evangelist), Njål Sparbo (bass) og Øystein Skre (bass).

En hjørnestein i repertoaret til Hamar domkor er de store kirkemusikalske verkene, og påsken er tradisjonelt en tid på året hvor vi framfører ett av dem. Tiden før påske og fram til påskeaften kalles pasjonstiden i kirken, og den er til minne om Jesu lidelse og død.

Johan Sebastian Bach skrev fire pasjonsverk. Hvert av dem basert på tekstene til de fire evangeliene i Bibelen. Johannespasjonen er, ved siden av Matteuspasjonen, det eneste fullstendig bevarte pasjonsverket etter ham. Verket ble første gang fremført langfredag 7. april i 1724 i Nicolaikirken i Leipzig, og det er skrevet for kor, orkester og fem solister.

Med utgangspunkt i Johannesevangeliets versjon av lidelseshistorien, følger vi Jesus fram mot korsfestelsen. Første del forteller om forræderiet og fengslingen av Jesus, og om Peters fornektelse. Andre del handler om forhøret og Pontius Pilatus’ dom over Jesus, om korsfestelsen og Jesu død. Siste del beskriver gravleggelsen.

Johannespasjonen er et stort anlagt musikkdramatisk verk der fortellingen fremføres av evangelisten, ariene er betraktninger rundt hendelsesforløpet, koralene gir et andaktsperspektiv og koret gestalter folkets deltagelse i dramaet.

Velkommen til Hamar domkirke!


Del denne artikkel på e-post