PÅMELDING BARNEKOR I HAMAR OG VANG MENIGHETER

PÅMELDING BARNEKOR I HAMAR OG VANG MENIGHETER

Tone Østli er fast ansatt som barnekorleder i Hamar og Vang menighet. Tone Østli er fra Ilseng. Hun har en mastergrad i utøvende musikk fra UiA, og i 2010 fullførte hun sin Postgraduate diploma ved Royal College of Music i London. Tone har også ansvaret for barnekoret knyttet til Ringsakeroperaen.

Vi håper at mange barn har lyst til å synge i kor! Kom gjerne og se hvordan det er, før dere melder dere på!

BARNEKORTILBUDET I HAMAR: Korøvelser i Storhamar kirke på mandager fra 27. august:

Poco a Poco (1.- 3.trinn)  kl. 17.30-18.10.

Amabile (4.-trinn og oppover)  kl. 18.15 til 19.00.

Gudbrand Aasen er med som pianist.

 

BARNEKORTILBUDET I VANG:Korøvelser i Vang kirke på onsdager fra 29. august:

Vang kirkes barnekor: Et kortilbud for gutter og jenter fra 1. trinn og oppover  Kl. 18:00-18:40.

Nils Tore Enget er med som pianist.

 

Det koster kr. 200,- i halvåret å synge i korene. Påmelding her. Dere kan melde dere på via lenken, men dere trenger ikke være påmeldt til første øvingsdag.

Velkommen!

 


Del denne artikkel på e-post