Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
VIL DU VÆRE MED?

VIL DU VÆRE MED?

Kirken i Hamar og Vang menigheter ønsker å være en kirke for alle. Du med dine erfaringer, ditt liv og ditt engasjement er nettopp den vi trenger for å kunne møte barn, ungdom, voksne og gamle.

Les mer om hvilke aktiviteter vi ønsker oss frivillige hjelpere til.

Hvilke konkrete oppgaver trenger vi hjelp til? Se her.

Du kan også ta kontakt med diakon Siv Leirvik-Engevik på telefon 930 47 243 eller på mail: Siv.Leirvik-Engevik@kirken-hamar.no.


Del denne artikkel på e-post