Hamar kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
BABYSANG i Storhamar og Vang

BABYSANG i Storhamar og Vang

Velkommen til babysang i Storhamar og Vang kirke.

Storhamar kirke - onsdager
Kl. 11.00: Babysang 0-8 måneder.
Kl. 11.30: Felles lunsjpause. Ta med deg matpakke,  så serverer vi kaffe/te og frukt.
Kl. 12.30: Babysang tilpasset barn som krabber/går, ca 8 til 18 mndr.

Kirkestua ved Vang kirke - mandager
Kl. 11.00: Babysang 0 - 18 mndr
 

Babysang - for hvem?
Dette er et tilbud til foreldre eller annen omsorgsperson med barn opp til
ca. ett år. Invitasjonen blir sendt til dem som melder sitt barn til dåp i Hamar menighet, men andre er også hjertelig velkommen til babysang i kirken.
Vi ønsker å være en åpen kirke hvor alle skal føle seg velkomne. Babysang
er et tiltak innenfor rammen av Hamar menighets trosopplæring.

Hvorfor babysang?
Stemme, fysisk kontakt og øyekontakt er viktig for nærhet mellom barnet
og den voksne. Gjennom sang, rytme og bevegelse forsterkes fellesskap og positiv kommunikasjon. Barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling blir stimulert, og det skapes glede og gode øyeblikk. Både små og store blir engasjert med hele kroppen og flere sanser.

Vi ønsker å gi inspirasjon til å bruke sang og musikk sammen med barnet i hverdagen ved å gi gode sanger, leker, rim og regler med på veien.
Som kirke vil vi også forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og bidra til å skape en bro mellom himmel og hverdag.
Sist, men ikke minst, kan babysangen være en hyggelig og sosial møteplass hvor småbarnsforeldre kan dele erfaringer og knytte kontakter.

Hvordan foregår det?
Fra vår store sangskatt vil vi hente både tradisjonelt og nyere stoff. Det blir kjente og kjære barnesanger, salmer, viser og enkle lekesanger. Rim og regler, rytmeleker, bevegelse og dans vil få stor plass. Stemmen er det viktigste instrumentet vi bruker, men det kreves ingen sangkvalifikasjoner! For ditt barn er nemlig din stemme den vakreste i hele verden.

Babysangen blir ledet av Guro Ødegård Lundby. Hun er utdannet faglærer i musikk, drama og kristendom. Jobbet tidligere som menighetspedagog i Åmot og drev da både babysang og småbarnssang. Frivillige og ansatte i menigheten vil også være med på babysangen

Spørsmål?
Ring Guro Ødegård Lundby tlf. 92035508

                                       


Del denne artikkel på e-post